Karta praw dziecka

·        Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

·        Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

·        Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

·        Mam prawo oczekiwać szacunku.

·        Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.

·        Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

·        Mam prawo pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź.

·        Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

·        Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

·        Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

·        Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

·        Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu  i do podejmowania decyzji.

·        Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

·        Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

·        Mam prawo do wygrywania.

·        Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski,

     wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

·        Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

·        Mam prawo do wolności.

·        Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie