Metody pracy

Zajęcia przeprowadzane są nowoczesnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci. Umożliwiają one dzieciom poznawanie rzeczywistości, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozwijanie własnej wartości. Należą do nich:

 

 

 

 

  • Pedagogika zabawy

 

 

  • Techniki twórczego myślenia

 

 

  • Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

 

 

  • Metody twórcze zajęć ruchowych R.Labana, K.Orffa

 

 

  • Elementy kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona

 

 

  • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz  • Metoda Józefa Gotfryda Thulina  • Metoda Alfreda i Marii Kniessów

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie