Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

KONKURS „Czyste powietrze wokół nas – nie pal przy mnie”

KONKURS

„Czyste powietrze wokół nas – nie pal przy mnie”

 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem bez Papierosa chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym mającym na celu profilaktykę dbania o czystość powietrza w naszym otoczeniu, a szczególnie profilaktykę nie palenia.

Prace plastyczne wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką prosimy przynosić do dnia 30.05.2022 r. do godz.: 9:00. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.05.2022r.

 

 

REGULAMIN

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 3
  z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z naszego przedszkola wraz
  z rodzicami.
 3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej
  w dowolnej technice np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina, forma przestrzenna. Format pracy dowolny.
 4. Kryteria oceny pracy plastycznej

         – zgodność z tematem

        – estetyka wykonanej pracy

         – wkład pracy własnej  

Cele konkursu

 1. Kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
 2. Szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności plastycznych,
 3. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody,
 4. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności.
 5. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.

Zasady konkursu

 1. Temat konkursu:  „Czyste powietrze wokół nas – nie pal przy mnie”
 2. Praca powinna być opisana według wzoru:
 • Tytuł pracy;
 • Imię i nazwisko autora oraz wiek;
 1. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.

Terminy

1.Prace można składać w terminie do 30.05.2022 r., do godz.: 9:00.

Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2022 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola.

 

 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
 2. z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

 

Koordynatorzy: Katarzyna Ślusarczyk, Izabela Świeboda-Proch