Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

LINK DO KAMPANII #Rozmawiaj#Reaguj

LINK DO KAMPANII

 

OZ-III.9040.2.2023                                                                                                                                      Kielce, dnia 23 lutego 2023 r.

 

Pani/Pan

Starosta Powiatu

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Województwo Świętokrzyskie

 

dotyczy: kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze problem wykorzystywania seksualnego małoletnich Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przesyła informację o kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, organizowanej  przez Urząd Państwowej Komisji ds. Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności Wobec Małoletniego Poniżej lat 15.

W załączeniu przesyłam materiały informacyjne dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” oraz plakaty w wersji elektronicznej.

 

 

Z poważaniem

Bogumiła Niziołek

Dyrektor

Departamentu Ochrony Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/