Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

 

W MAJU 2021R.W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ TEATRZYK ON-LINE PT.
„BRZYDKIE KACZĄTKO”
KOSZT – 4 ZŁ, PROSIMY WPŁACAĆ

DO WYCHOWAWCZYŃ GRUP 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 Włoszczowa, 30 marca 2021r.

 

DZIECI PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.     Bauer Jakub

2.     Bąba Jan

3.     Celebańska Maria

4.     Ciosek Gabriela

5.     Cisowski Tomasz

6.     Duś Jakub

7.     Gawron Maria

8.     Hartwig Michał

9.     Hutyra Filip

10.  Işik Ludwik

11.  Jałocha Dawid

12.  Janus Martyna

13.  Jarząb Antoni

14.  Kisiel Zuzanna

15.  Koćwin Marta

16.  Kowalczyk Szymon

17.  Kremblewski Bartłomiej

18.  Kuśmierczyk Bartłomiej

19.  Maciejewski Adam

20.  Marcinkowska Maria

21.  Maszkiewicz Piotr

22.  Miszkowska Nela

23.  Nicia Nadia

24.  Nofiński Adam

25.  Odelski Piotr

26.  Orlikowski Krzysztof

27.  Orlikowski Tomasz

28.  Prus Apolonia

29.  Pura Stanisław

30.  Pytel Miłosz

31.  Skrzypek Karina

32.  Sosnowska Amelia

33.  Staszczyk Jan

34.  Staszczyk Marika

35.  Strączyńska Laura

36.  Struska Iga

37.  Szafrańska Barbara

38.  Tajchman Bartosz

39.  Tylko Miłosz

40.  Woldańska Lena

41.  Wytrych Amelia

42.  Żmuda Adam

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła 8. 

 

 

 

DZIECI NIEPRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

1.     Barański Tymon

2.     Barczyński Filip

3.     Borowski Mateusz

4.     Cegieła Oliwier

5.     Gawron Antonina

6.     Gawron Szymon

7.     Gąsior Paweł

8.     Gedera Gabriela

9.     Jackowski Jan

10.  Knap Emil

11.  Kopeć Zuzanna

12.  Kosińska Diana

13.  Kowalczyk Kaja

14.  Kurzyk Julia

15.  Kurzyński Kamil

16.  Łukasik Jan

17.  Musiał Izabela

18.  Musiał Zofia

19.  Popowicz Jan

20.  Rak Jan

21.  Strychalski Antoniusz

22.  Szymański Feliks

23.  Tylko Franciszek

24.  Wytrych Wiktor

25.  Żarska Lena 

 

 
 

DZIECI PRZYJĘTE

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WE WŁOSZCZOWIE – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

1.     Budzynowski Mateusz

2.     Budzynowski Rafał

3.     Dębski Jakub

4.     Grunwald Aleksandra

5.     Góral Adam

6.     Michałek Jakub

7.     Ochenduszka Kalina

8.     Orlikowska Zuzanna

9.     Pabiasz Franciszek

10.  Pustelnik Szymon

11.  Pustelnik Wojciech

12.  Skiba Julita

13.  Skowroński Jakub

14.  Słupińska Emilia

15.  Stefańczyk Liliana

16.  Tkacz Kornelia

17.  Widurski – Byczek Nikodem

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła 2. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Prosimy rodziców naszych przedszkolaków

o zapoznanie się z dokumentami zawartymi

w poniższych linkach.

 

 

http://ps3wloszczowa.org/files/wniosek-o-zorganizowanie-zajec-w-przedszkolu.pdf

 

http://ps3wloszczowa.org/files/rozporzadzenie_przedszkola_26.03.2021-r..pdf 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania przedszkoli informuję, że od 29 marca do 9 kwietnia br. przedszkole będzie pełniło opiekę jedynie dla dzieci pracowników służb mundurowych i medyków.

Pozostali wychowankowie objęci będą nauką zdalną.

 

W sprawach pilnych proszę kontaktować się :

telefonicznie nr tel 413810097w godz. 8.00 -15.00

lub  poprzez e-mail: sp3wl@op.pl

Proszę o poważne potraktowanie zagrożenia oraz przestrzeganie zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.


Beata Grzegorczyk

dyrektor PS 3 we Włoszczowie

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że oświadczenie o stanie zdrowia dziecka należy składać w każdy poniedziałek podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola.  

 

Wzór oświadczenia:


http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf

 

____________________________________________________________

 

Drodzy Rodzice!

 

 

Mając na uwadze bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie na bieżąco pojawiających się komunikatów.

Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci dorosłych obowiązują maseczki, a przed wejściem do budynku dezynfekcja rąk. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dzieckiem tylko do szatni, wyjątek stanowić mogą rodzice nowo przyjętych dzieci w sytuacjach trudności adaptacyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dziecko należy przyprowadzić zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wnioskach o przyjęcie do przedszkola, najpóźniej do godz. 8.30, po tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są złożyć pisemną zgodę na pomiar temperatury oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania na stronie internetowej). Bez powyższych dokumentów dziecko nie będzie wpuszczone do przedszkola.

Oświadczenie składane jest w każdy poniedziałek oraz po dłuższej nieobecności dziecka, chorobie, powrocie dziecka bądź członków rodziny z obszarów strefy żółtej lub czerwonej oraz z zagranicy.

Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do pojawiających się komunikatów i procedur w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i pracowników przedszkola. 

 

PROCEDURY:


http://ps3wloszczowa.org/files/zgoda-na-pomiar-temperatury.pdf
http://ps3wloszczowa.org/files/procedura-w-czasie-COVID.pdf
 http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Szanowni Rodzice

  

 

Informujemy, że zgodnie z §16 ust. 2 p. 9) statutu Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie życzenia Państwa dotyczące stosowania u dziecka diety lub eliminowania wybranych produktów żywnościowych muszą być poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

SZANOWNI RODZICE

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ESTETYKĘ OTOCZENIA NASZEGO PRZEDSZKOLA ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O PARKOWANIE TYLKO W WYZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH.

PROSIMY O NIEWJEŻDŻANIE NA CHODNIKI ORAZ PRZED WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA, GDYŻ KOSTKA BRUKOWA TAM UŁOŻONA DOSTOSOWANA JEST DO RUCHU PIESZYCH A NIE CIĘŻKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH. NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA TYCH MATERIAŁÓW SPOWODUJE SZYBKIE ICH ZNISZCZENIE I WYGENERUJE NIEPOTRZEBNE KOSZTY.

 

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ SPRZĘT REKREACYJNY ZAMONTOWANY NA PLACACH ZABAW PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DZIECI.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania

należności za czesne i wyżywienie dziecka

w przedszkolu poprzez wpłatę bezpośrednio

na rachunek bankowy placówki:

 

48 1020 2733 0000 2002 0053 7241

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Partyzantów 102

29-100 Włoszczowa

 

Wysokość kwoty należy sprawdzić u pani Intendent,

a po dokonaniu wpłaty przedstawić stosowny dowód

wpłaty. Przy regulowaniu należności należy

rozgraniczyć kwotę za czesne i wyżywienie.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 

„Program REBA”

 

W ramach kampanii „Zbieramy zużyte baterie” prowadzonej przez Reba Organizacja Odzysku S.A., nasze przedszkole prowadzi zbiórkę zużytych baterii. Serdecznie zapraszamy Państwa do składania baterii do specjalnych pudełek, które znajdują się w naszej placówce oraz w wielu innych miejscach na terenie Włoszczowy, Kurzelowa i Konieczna. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo na stronie: www.reba.pl

 

 

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie