Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

W dniu 2 marca 2021r. w przedszkolu odbędzie się „Spotkanie z Oceanarium” – interaktywna projekcja 3-D.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekcje odbywać się będą
wg poniższego harmonogramu:

8.00 – 8.30 – gr. IV

8.40 – 9.10 – gr. VIII

9.20 – 9.50 – oddział zamiejscowy

10.00 – 10.30 – gr. V

10.40 – 11.10 – gr. VII

11.20 – 11.40 – gr. I

11.50 – 12.20 – gr. VI

12.30 – 13.00 – gr. II

13.10 – 13.40 – gr. III

 

Koszt 15 zł prosimy wpłacać do wychowawczyń grup.

 

 

 

 

 

 

Konkurs przedszkolny

„Moja książeczka”

  

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.

2.  Cele konkursu:

·  Wspieranie talentów.

· Wyzwalanie ciekawości poznawczej, ekspresji twórcze i kreatywności.

· Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez pobudzenie procesu percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej.

·  Odkrywanie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło literacko – plastyczne.

3.  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 7 lat z naszego przedszkola i ich rodziców.

4. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu książeczki według własnego pomysłu lub na podstawie ulubionej baśni itp.

5. Książeczki mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.

6. Prace należy składać do 26.02.2021 r. (piątek) w swoich grupach.

7. Każda praca konkursowa winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem na stronie tytułowej oraz zawierać informację, do której grupy uczęszcza dziecko.

8. Wszystkie prace konkursowe będą ocenione przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  dnia 05.03.2021 (piątek).

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

10. Książeczki stają się własnością przedszkola i będą prezentowane na wystawie w szatni, a po jej zakończeniu będzie je można oglądać w kąciku książki w swoich grupach.

11. Wyniki konkursu oraz zdjęcia z wręczenia nagród zostaną opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału!

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że oświadczenie o stanie zdrowia dziecka należy składać w każdy poniedziałek podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola.  

 

Wzór oświadczenia:


http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf

 

____________________________________________________________

 

Drodzy Rodzice!

 

 

Mając na uwadze bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie na bieżąco pojawiających się komunikatów.

Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci dorosłych obowiązują maseczki, a przed wejściem do budynku dezynfekcja rąk. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dzieckiem tylko do szatni, wyjątek stanowić mogą rodzice nowo przyjętych dzieci w sytuacjach trudności adaptacyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dziecko należy przyprowadzić zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wnioskach o przyjęcie do przedszkola, najpóźniej do godz. 8.30, po tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są złożyć pisemną zgodę na pomiar temperatury oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania na stronie internetowej). Bez powyższych dokumentów dziecko nie będzie wpuszczone do przedszkola.

Oświadczenie składane jest w każdy poniedziałek oraz po dłuższej nieobecności dziecka, chorobie, powrocie dziecka bądź członków rodziny z obszarów strefy żółtej lub czerwonej oraz z zagranicy.

Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do pojawiających się komunikatów i procedur w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i pracowników przedszkola. 

 

PROCEDURY:


http://ps3wloszczowa.org/files/zgoda-na-pomiar-temperatury.pdf
http://ps3wloszczowa.org/files/procedura-w-czasie-COVID.pdf
 http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Szanowni Rodzice

  

 

Informujemy, że zgodnie z §16 ust. 2 p. 9) statutu Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie życzenia Państwa dotyczące stosowania u dziecka diety lub eliminowania wybranych produktów żywnościowych muszą być poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

SZANOWNI RODZICE

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ESTETYKĘ OTOCZENIA NASZEGO PRZEDSZKOLA ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O PARKOWANIE TYLKO W WYZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH.

PROSIMY O NIEWJEŻDŻANIE NA CHODNIKI ORAZ PRZED WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA, GDYŻ KOSTKA BRUKOWA TAM UŁOŻONA DOSTOSOWANA JEST DO RUCHU PIESZYCH A NIE CIĘŻKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH. NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA TYCH MATERIAŁÓW SPOWODUJE SZYBKIE ICH ZNISZCZENIE I WYGENERUJE NIEPOTRZEBNE KOSZTY.

 

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ SPRZĘT REKREACYJNY ZAMONTOWANY NA PLACACH ZABAW PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DZIECI.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania

należności za czesne i wyżywienie dziecka

w przedszkolu poprzez wpłatę bezpośrednio

na rachunek bankowy placówki:

 

48 1020 2733 0000 2002 0053 7241

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Partyzantów 102

29-100 Włoszczowa

 

Wysokość kwoty należy sprawdzić u pani Intendent,

a po dokonaniu wpłaty przedstawić stosowny dowód

wpłaty. Przy regulowaniu należności należy

rozgraniczyć kwotę za czesne i wyżywienie.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

  

 

 

 

„Program REBA”

 

W ramach kampanii „Zbieramy zużyte baterie” prowadzonej przez Reba Organizacja Odzysku S.A., nasze przedszkole prowadzi zbiórkę zużytych baterii. Serdecznie zapraszamy Państwa do składania baterii do specjalnych pudełek, które znajdują się w naszej placówce oraz w wielu innych miejscach na terenie Włoszczowy, Kurzelowa i Konieczna. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo na stronie: www.reba.pl

 

 

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie