Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek znajdujących się na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie.

Informujemy, że dla Klientów Poradni, w okresie ferii zimowych 2020/21 uruchomione zostały dyżury specjalistów, z którymi można łączyć się za pomocą infolinii od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 41 39 43319 w godzinach od 15.30 do 18.00.

Poradnia ustaliła również stałe dyżury telefoniczne specjalistów dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Poradni. 

Prosimy o udostępnienie powyższej informacji uczniom, rodzicom/opiekunom, nauczycielom na stronie internetowej szkoły lub zamieszczenie jej w dzienniku elektronicznym ewentualnie w inny dogodny dla Państwa sposób.


                                                                         

Z poważaniem

                                                                                                   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie

Izabela Niewiara - Sobala 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że oświadczenie o stanie zdrowia dziecka należy składać w każdy poniedziałek podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola.  

 

Wzór oświadczenia:


http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf

 

____________________________________________________________

 

Drodzy Rodzice!

 

 

Mając na uwadze bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie na bieżąco pojawiających się komunikatów.

Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci dorosłych obowiązują maseczki, a przed wejściem do budynku dezynfekcja rąk. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dzieckiem tylko do szatni, wyjątek stanowić mogą rodzice nowo przyjętych dzieci w sytuacjach trudności adaptacyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dziecko należy przyprowadzić zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wnioskach o przyjęcie do przedszkola, najpóźniej do godz. 8.30, po tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są złożyć pisemną zgodę na pomiar temperatury oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania na stronie internetowej). Bez powyższych dokumentów dziecko nie będzie wpuszczone do przedszkola.

Oświadczenie składane jest w każdy poniedziałek oraz po dłuższej nieobecności dziecka, chorobie, powrocie dziecka bądź członków rodziny z obszarów strefy żółtej lub czerwonej oraz z zagranicy.

Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do pojawiających się komunikatów i procedur w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i pracowników przedszkola. 

 

PROCEDURY:


http://ps3wloszczowa.org/files/zgoda-na-pomiar-temperatury.pdf
http://ps3wloszczowa.org/files/procedura-w-czasie-COVID.pdf
 http://ps3wloszczowa.org/files/oswiadczenie-rodzicow-COVID.pdf
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Drodzy Rodzice Przedszkolaków z grupy I, II i III w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 marca treści edukacyjne dla naszych wychowanków będziemy umieszczać w zakładce ,,Zabawy i zadania dla grup: I, II i III”  http://ps3wloszczowa.org/?-zabawy-i-zadania-dla-grup-i-ii-i-iii%E2%80%9D,753 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy do korzystania z naszych propozycji.

  

 

 

 

W domu jak w przedszkolu – tutaj nie nudzi się nikomu…

Szanowni Rodzice, Drogie Przedszkolaki!!!

Aby uprzyjemnić Wam oraz Waszym Pociechom czas spędzony w domu, będziemy w zakładce http://ps3wloszczowa.org/?w-domu-jak-w-przedszkolu,751 umieszczać propozycje wspólnych zabaw i ciekawych zajęć dla dzieci do wykorzystania w domowym zaciszu.

Serdecznie zapraszamy. Zaglądajcie do nas tutaj i na facebook na bieżąco.

 

 

 Trzymajcie się ciepło, myjcie ręce i zostańcie w domu! 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

  

 

Informujemy, że zgodnie z §16 ust. 2 p. 9) statutu Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie życzenia Państwa dotyczące stosowania u dziecka diety lub eliminowania wybranych produktów żywnościowych muszą być poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

SZANOWNI RODZICE

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I ESTETYKĘ OTOCZENIA NASZEGO PRZEDSZKOLA ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O PARKOWANIE TYLKO W WYZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH.

PROSIMY O NIEWJEŻDŻANIE NA CHODNIKI ORAZ PRZED WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA, GDYŻ KOSTKA BRUKOWA TAM UŁOŻONA DOSTOSOWANA JEST DO RUCHU PIESZYCH A NIE CIĘŻKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH. NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA TYCH MATERIAŁÓW SPOWODUJE SZYBKIE ICH ZNISZCZENIE I WYGENERUJE NIEPOTRZEBNE KOSZTY.

 

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, IŻ SPRZĘT REKREACYJNY ZAMONTOWANY NA PLACACH ZABAW PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DZIECI.

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!!

DNIA 04.02.2019R. RUSZYŁA NASZA STRONA NA FACEBOOKU. ZAPRASZAMY DO JEJ ZAOBSERWOWANIA:

 

 https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-Nr-3-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-we-W%C5%82oszczowie-376577399824867/?epa=SEARCH_BOX

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE !!!

 

Bardzo prosimy o szczególnie ostrożną jazdę ul. Różaną w godz. 8.00 – 9.00. Z powodu dużego natężenia ruchu w tym czasie zachodzi niebezpieczeństwo wypadków z udziałem pieszych, głównie uczniów sąsiedniej szkoły.                               

       Prosimy o rozwagę!

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania

należności za czesne i wyżywienie dziecka

w przedszkolu poprzez wpłatę bezpośrednio

na rachunek bankowy placówki:

 

48 1020 2733 0000 2002 0053 7241

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Partyzantów 102

29-100 Włoszczowa

 

Wysokość kwoty należy sprawdzić u pani Intendent,

a po dokonaniu wpłaty przedstawić stosowny dowód

wpłaty. Przy regulowaniu należności należy

rozgraniczyć kwotę za czesne i wyżywienie.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

  

 

 

 

„Program REBA”

 

W ramach kampanii „Zbieramy zużyte baterie” prowadzonej przez Reba Organizacja Odzysku S.A., nasze przedszkole prowadzi zbiórkę zużytych baterii. Serdecznie zapraszamy Państwa do składania baterii do specjalnych pudełek, które znajdują się w naszej placówce oraz w wielu innych miejscach na terenie Włoszczowy, Kurzelowa i Konieczna. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo na stronie: www.reba.pl

 

 

 
  Powered by Quick.Cms Przedszkole Dla Ciebie