Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Posiłki :

             

                śniadanie + obiad + podwieczorek = 11 zł.

 

Czesne dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi 1,30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę przebywania w przedszkolu pomnożona przez ilość dni roboczych w danym miesiącu.

Przykład:

dziecko przebywające w przedszkolu od godz. 8.00 do 16.00 czyli 8 godzin, w miesiącu wrześniu (21 dni robocze)

8 godz. - 5 godz. = 3 godz.

3 godz. X 1,30 zł. =   3,90 zł.

3,90 zł. X 21 dni robocze = 81,90 zł. (czesne do zapłacenia za miesiąc wrzesień)

WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE PROSIMY DOKONYWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

 SZANOWNI RODZICE

 

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania należności

za czesne i wyżywienie dziecka w przedszkolu

poprzez wpłatę bezpośrednio na rachunek bankowy placówki:

 

48 1020 2733 0000 2002 0053 7241

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Różana 18

29-100 Włoszczowa

 

Wysokość kwoty należy sprawdzić u pani Intendent,

a po dokonaniu wpłaty przedstawić stosowny dowód wpłaty.

Przy regulowaniu należności należy rozgraniczyć kwotę

za czesne i wyżywienie