Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps3wloszczowa.org.

Dane teleadresowe jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

ul. Różana 18

29-100 Włoszczowa

tel. 41/38 10 097

e-mail: sp3wl@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008 – 02 - 04

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021 – 02 – 03  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak mapy serwisu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2020 – 09 - 23

Deklarację ostatnio zaktualizowano dnia: 2023 – 03 – 20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pytlewska

e-mail: sp3wl@op.pl

telefon: 413810097

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek przedszkola posiada główne wejście, do którego prowadzą schody wraz
  z podjazdem dla wózków. Drzwi wejściowe są szerokie co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Budynek jest jednopoziomowy, hol, korytarze i sale przedszkolne dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na przedszkolny plac zabaw można wyjść z budynku przez taras połączony
  z podjazdem dla wózków.
 • Budynek wyposażony jest w 3 toalety dostosowane do osób
  z niepełnosprawnościami (przy głównym wejściu, sali integracyjnej oraz zewnętrzna przy placu zabaw).
 • Przedszkole dysponuje parkingiem z dwoma miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na terenie przedszkola znajdują się dwa place zabaw dostosowane dla osób
  z niepełnosprawnościami (płaski teren, szerokie wejścia).
 • Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W przedszkolu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.