Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30 – schodzenie się dzieci do sali, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne wg pomysłów własnych lub przy udziale nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia poranne

8.30 – 9.30 – czynności opiekuńcze, higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.30 – 10.30 – zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, przy wykorzystaniu materiałów i środków dydaktycznych; gry i zabawy edukacyjne

10.30 – 11.30 – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze; ćwiczenia gimnastyczne

11.30 – 12.30 – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą, przygotowanie do obiadu, obiad, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, mycie zębów

12.30 – 13.00 – zabawy relaksacyjne, słuchanie utworów literackich

13.00 – 13.30 – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe, zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym

13.30 – 14.00 – przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek  

14.00 – 16.30 – zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne, zabawy na świeżym powietrzu; praca indywidualna, rozwijanie zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów