Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

OGŁOSZENIE - Świąteczny konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- technicznym: „EKOLOGICZNA CHOINKA ” – z wykorzystaniem materiałów wtórnych.

 Celem konkursu jest:

 • kształtowanie wyobraźni twórczej
 • rozwój umiejętności plastycznych i technicznych
 • eksperymentowanie materiałem wtórnym
 • stworzenie możliwości podejmowania wspólnych działań twórczych rodziców i dzieci
 • wzmacnianie więzi rodzinnych

Zadanie konkursowe:

 • wykonanie ekologicznej choinki z wykorzystaniem materiałów wtórnych (papier, tworzywa sztuczne, aluminium, itp.)

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • praca konkursowa musi być wykonana przede wszystkim z materiałów wtórnych, dopuszcza się użycie w niewielkim stopniu innych materiałów
 • rozmiar choinki dowolny
 • format pracy dowolny (praca płaska lub przestrzenna)

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • prace należy dostarczyć do 19.12.2022 (poniedziałek) do wychowawców grup

 Kryteria oceny prac konkursowych

Oceny zgłoszonych prac dokona powołane jury. Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

 • inwencja twórcza wykonującego
 • ogólny wyraz artystyczny
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania
 • zgodność tematu pracy z regulaminem

Nagrody

 • zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu 22.12.2022r.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z ZIMOWEGO EKSPERYMENTOWANIA