Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Dnia 12 września w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować, jak uczestnicy ewakuacji na ustalony sygnał  alarmowy  opuszczają budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi.  Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilkanaście minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Na placu przedszkolnym czekała na  naszych wychowanków miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Panowie strażacy zapoznali dzieci z wyposażeniem takiego pojazdu, ze sprzętem używanym do gaszenia pożarów, ratowania ludzi – ofiar wypadków. Opowiedzieli też o specyfice swojej pracy.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 2 grup przedszkolnych  oraz cały personel placówki. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż  oswajają uczestników z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.