Strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Zajęcia dodatkowe

  • Język angielski - zajęcia 15 minutowe (grupy młodsze) i 30 minutowe (grupy starsze) odbywają się 2 razy w tygodniu w każdej grupie. Naukę w formie zabawy prowadzi pani Katarzyna Klimczyk. Uczestniczą wszystkie dzieci.

 

  • Taniec - zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu. Dzieci opanowują umiejętność wyrażania ruchem muzyki podczas nauki różnych tańców. Uczestniczą dzieci chętne.

 

  •  Religia - zajęcia są bezpłatne. W grupie dzieci 6-cio   letnich odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut, a w grupie dzieci 5-cio letnich jeden raz w tygodniu przez 30 minut.

 

  •  Gabinet logopedyczny – W placówce organizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej. Terapia logopedyczna obejmuje: usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę. Zajęcia prowadzi logopeda mgr Anna Pytlewska.

 

  •  Zajęcia plastyczne – zajęcia 30 minutowe odbywają się raz w tygodniu w małej grupie dzieci. Zajęcia prowadzi nauczycielka naszego przedszkola pani Cecylia Kozieł. Uczestniczą dzieci chętne. 

 

  • Zajęcia komputerowe - zajęcia 30 minutowe odbywają się raz w tygodniu w małej grupie dzieci. Zajęcia prowadzi  nauczycielka naszego przedszkola pani Izabela Świeboda-Proch. Uczestniczą dzieci chętne.